تبلیغات
دانلود فایل های کارشناسی ارشد - پایان نامه تأ ثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار

امروز:

پایان نامه تأ ثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار

چکیده

فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است. از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به آن توجه می شود معنویت و اخلاق است. سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت و رقابت با دیگر سازمان‌ها نیازمند منابع انسانی متعهد و دارای انگیزه‌ هستند. نیروهایی که افزون بر انجام وظایف محوله، خود را وقف سازمان نموده و برای تحقق اهداف آن از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

به منظور سنجش متغیرهای تحقیق، داده­های مورد نیاز از طریق 2 پرسشنامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه معنویت در محیط که هر کدام به صورت طیف لیکرت می باشد و بین 124 نفر از کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با درنظرگرفتن روش نمونه­گیری تصادفی ساده توزیع شده است، جمع­آوری شده­اند. لذا تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج تحلیل آماری و بررسی متغیرهای تحقیق نشان داد که در سطح کلی رابطه مثبت و موثری بین فرهنگ سازمانی با میزان گرایش به معنویت وجود دارد؛ همچنین بین ابعاد فرهنگ سازمانی با  معنویت در محیط کار رابطه معناداری مشاهده شده است. بنابراین با توجه به اینکه در تمامی موارد ضریب همبستگی آزمون دارای علامت مثبت می­باشد، در نتیجه می­توان بیان نمود که این روابط از نوع مستقیم می­باشد و می توان با تقویت هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی می توان میزان گرایش به معنویت در محیط کار را نیز بهبود بخشید.

واژگان کلیدیفرهنگ سازمانی، معنویت در محیط کار

 

«فضایل کوچک در نزد عوام جلب تحسین می کند و فضایل متوسط باعث تحقیرشان می شود و فضایل عالیه را هیچ درک نتوانند کرد»

فرانسیس بیکن

مقدمه

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند. با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به‌عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است. به‌طوری‌که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است.

فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌کند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا به بستر تحول است.

از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به آن توجه می شود معنویت و اخلاق است. سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت و رقابت با دیگر سازمان‌ها نیازمند منابع انسانی متعهد و دارای انگیزه‌ هستند. نیروهایی که افزون بر انجام وظایف محوله، خود را وقف سازمان نموده و برای تحقق اهداف آن از هیچ تلاشی دریغ نورزند.در واقع این چنین افرادی بایستی از لحاظ معنویت و امور متعالی در سطح بالایی باشند . از اواخر قرن بیستم موضوع معنویت در سازمان و مدیریت مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار می گیرد به نحوی که حدود سال 1992 افزایش ناگهانی کنفرانسها و کارگاه های مربوط به معنویت در محیط کار و مقالات و کتابهای فراوانی در این زمینه مشاهده می شود(زاهدی،1387، 2).

در این مطالعه تلاش شده است تا به تاثیر فرهنگ سازمانی بر معنویت در محیط کار در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم پرداخته شود.

در این فصل پس از تشریح مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت آن بررسی می شود. در ادامه فرضیات و اهداف پژوهش بیان خواهد شد.

1-1- بیان مسأله

موضوع معنویت، دل مشغولى همیشگى انسان بوده است. با ظهور بحران های اخلاقی و هویتی در سراسر جهان تاکید بر معنویت بیش از پیش آشکار گردیده است. به نظر می رسد نیاز بشر امروزی به معنویت بیش از زمان گذشته است. انسان نه تنها با قدم گذاشتن در مسیر معنویت می تواند آرامش، لذت و شادی را در زندگی شخصی خویش به ارمغان بیاورد بلکه در زندگی حرفه ای و کاری خود نیز می تواند از آرامش و شادی که از ثمرات و آثار معنویت به حساب می آید، بهره مند شود.

در این راستا قلمرو مدیریت و سازمان نیز، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، تحت تاثیر نیروی قدرتمندی قرارگرفته که اگر به درستی اداره و هدایت شود، به نظر می رسد ظرفیت لازم برای منجر شدن به ژرف ترین تشریک مساعی، نه تنها در زمینه های حرفه ای، بلکه برای بروز انسانیت تمام عیار را دارا باشد. اگر چه چند دهه قبل، باور غالب بر این بود که این نیروی عظیم برای جهان مدیریت و بازرگانی مناسب نیست، اما اکنون به عنوان موضوع تحقیقات دانشگاهی و عملی بسیار جدی ای مطرح است (رستگار،1385، 2).

در قرن بیست که اوج پیشرفت علم سازمان و مدیریت است، بسیاری فراموش می کنند با کارکنان خود به عنوان انسانهایی که روح الهی دارند برخورد کنند و استعداد های الهی آنها را که منشاء همه بهره وری­ها و خلاقیت هاست در محیط کار شکوفا کنند. اما از اواخر قرن بیستم موضوع معنویت در سازمان و مدیریت مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار می گیرد به نحوی که حدود سال 1992 افزایش ناگهانی کنفرانسها و کارگاههای مربوط به معنویت در محیط کار و مقالات و کتابهای فراوانی در این زمینه مشاهده می شود(زاهدی،1387، 2).

یکی از وجوه قدرت و ممیزه سازمان، برخورداری از فرهنگ سازمانی مطلوب است. فرهنگ سازمانی هر مجموعه که آیینه تمام نمای ویژگی ها، خصلت ها، قوت ها و ضعف های آن محسوب می شود، می تواند چهره درون و برون آن را از نظر پایبندی کارکنان به ارزش ها، اصول، باورها، نگرش ها و سایر اعتقادات مرتبط نشان دهد. از طریق مطالعه فرهنگ سازمانی یک تشکل، میتوان به انسجام ارزشی و تعهد کارکنانش، پی برد (Adler & Borys,1996).

هر چه این انسجام بیشتر باشد نیل به اهداف سازمانی تسهیل می گردد. به عبارت دیگر، مطالعه فرهنگ سازمانی یک سازمان از این جهت اهمیت دارد که می توان از این طریق به نقطه ضعف ها و تفاوت ها بین وضعیت موجود و آنچه وضعیت مطلوب از دید کارکنان آن سازمان است، دست پیدا کرد. البته، در این راستا، ظرافت موضوع از این منظر که مرتبط با اندوخته ذهنی کارکنان است و از طرف دیگر، بواسطه تداوم موفقیت آمیز کار یک سازمان به حضور کارکنان با فرهنگ سازمانی قوی که مسلماً انگیزه اصلی آنها در ابراز تعهد سازمانی، پایداری در حفظ مسئولیت ها، رعایت اخلاق کاری، رعایت ایمنی و… می باشد، بر کسی پوشیده نیست (Herskowitx,1984).

در دو دهه اخیر، کشورهای صنعتی متوجه یک عامل استراتژیک و تعیین کننده در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان و سازمان های کسب و کار گردیده اند که قبلاً چندان مورد توجه قرار نگرفته است، این موضوع همان فرهنگ سازمان است. به تعبیر دیگر، هر سازمانی دارای شخصیتی است مانند انسان، همان گونه که عنصر اصلی شخصیت یک انسان فرهنگ اوست، عنصر اصلی شخصیت یک سازمان نیز فرهنگ سازمان است(ابزری و دلوی،1388). سازمان های موفق دنیا به ویژه آنهایی که تا سطح بالای ایمنی راه پیموده اند، مدعی هستند که به بسیاری از این موفقیت ها از راه تقویت فرهنگ سازمانی خود، دست یافته اند.

یکی از دلایل مهم حفظ هر سازمان یا سازمانی که مسلماً موجب افزایش بهره وری آن هم میشود، برخورداری از انسجام در ارزش ها و باورها و به طور کلی فرهنگ سازمانی آن می باشد. به عبارت دیگر، در صورت عدم وجود وحدت در ارزش ها و باورهای حاکم و پایبندی به اصول و قواعد پیش نیاز بهره مندی از مزیت های امروزی و یا وجود نوعی پراکندگی آراء در افراد، فرهنگ سازمان آسیب پذیر میگردد و حصول به اهداف را مشکل میسازد. البته پیش نیاز موفقیت در اجرای سیستم های نوین مدیریتی و مدل های مشهور جهانی، برخورداری از یک فرهنگ سازمانی مناسب است. از این رو، برای سازمانی که به دنبال دستیابی به نوعی مزیت است، اطمینان از چگونگی فرهنگ سازمانی موجود و توجه به راه های کاربردی برای ایجاد انسجام در آن از اولویت های اصلی به شمار می رود (Talcott,1986).

از طرفی امروزه افراد زیادی در کارشان احساس نارضایتی، بی قراری و عدم امنیت دارند (Marques,2005).

بسیاری بر این عقیده اند که رضایت شغلی، اعتماد، و اخلاق کاری در اکثر محیط های کاری نایاب شده است. بسیاری از اقدامات سازما ن ها برای تغییر و بهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچک سازی، مهندسی مجدد، تعلیق، اخراج از کار و … موجب تضعیف روحیه و نوعی سردرگمی معنوی کارکنان شده است (Kinjerski & Skrypnek,2004).

جهانی شدن، حرکت به سمت سازمان های دانشی، رشد تقاضای کارکنان برای محیط های کاری غنی و پرورش دهنده و نیز کار معنادار، این فشار ها را بیشتر کرده است. در حقیقت به نظر می رسد کارکنان در مشاغل خود به دنبال چیزی بیش از تنها پاداش های اقتصادی هستند. جودی نیل از اولین و پرشورترین محققان در این زمینه، مؤسس وب سایت معنویت در کار و نیز سردبیر دو ویژه نامه معنویت در ژورنال مدیریت تغییر سازمانی عقیده دارد که در چند سال گذشته، عواملی از قبیل حادثه 11 سپتامبر، بحران های اقتصادی در جهان، روند جهانی شدن، فقدان یکپارچگی در سازمان ها و … منجر به تمایل شدید مردم به ارتباطات انسانی بیش تر و همچنین نیاز شدید به یک حس عمیق معنا در کار شده است (Stewart,2002).

با توجه به مطالب گفته شده می توان بیان کرد که فرهنگ سازمانی در هر سازمانی نقش اساسی در رشد و رونق آن سازمان دارد. در واقع یکی از دلایل مهم حفظ هر سازمان یا سازمانی که مسلماً موجب افزایش بهره وری آن هم میشود، برخورداری از انسجام در ارزش ها و باورها و به طور کلی فرهنگ سازمانی آن می باشد.

لذا این پژوهش به دنبال این است که آیا فرهنگ سازمانی بر گرایش کارکنان به معنویت دراداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم تأثیر دارد؟

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


نوشته شده در : یکشنبه 13 تیر 1395  توسط : مدیر سایت.    نظرات() .

http://canadianopharmacy.com/
چهارشنبه 9 مرداد 1398 12:19 ق.ظ

Thanks, I like this!
best canadian mail order pharmacies canada pharmacies online prescriptions online pharmacies canadian pharmacy meds discount canadian pharmacies canadian pharmacys canadian drugs trusted pharmacy canada canadian medications list buy vistagra online safe
http://khybchecksnor.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 08:33 ق.ظ

Helpful stuff. With thanks.
no prescription cialis cheap cialis e hiv dose size of cialis achat cialis en itali cialis en 24 hora cialis ahumada cialis australian price order generic cialis online 5 mg cialis coupon printable cialis prezzo di mercato
generic cialis tadalafil
یکشنبه 2 تیر 1398 04:36 ب.ظ

Wonderful stuff. Thank you!
cialis price in bangalore cialis diario compra callus achat cialis en suisse precios cialis peru purchase once a day cialis non 5 mg cialis generici cialis 20 mg cut in half cialis flussig generic cialis 20mg tablets
http://colreeword.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:03 ق.ظ

Terrific stuff. Regards!
cialis savings card canadian drugs generic cialis cialis en mexico precio cialis generika in deutschland kaufen cialis professional yohimbe cialis 20mg cialis 5 mg para diabeticos cialis 20 mg cialis lowest price where do you buy cialis
http://foevovan.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:03 ق.ظ

This is nicely expressed. .
compare prices cialis uk cialis para que sirve compare prices cialis uk order cialis from india cialis 05 cialis 20mg prix en pharmacie online prescriptions cialis generic cialis at the pharmacy viagra or cialis acquisto online cialis
Buy cialis
جمعه 31 خرداد 1398 01:18 ق.ظ

Thanks. Very good information!
cialis reviews cialis en 24 hora rx cialis para comprar callus viagra vs cialis vs levitra acheter du cialis a geneve i recommend cialis generico buy cialis sample pack we like it safe cheap cialis buying cialis in colombia
http://inpinar.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:06 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis rckenschmerzen click now buy cialis brand cialis en mexico precio the best site cialis tablets acquistare cialis internet free generic cialis rezeptfrei cialis apotheke generic cialis compare prices cialis uk cialis generique
http://compventre.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:43 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
chinese cialis 50 mg cialis flussig cialis kamagra levitra rx cialis para comprar we recommend cheapest cialis what is cialis cialis dose 30mg cialis daily dose generic cialis savings card cialis 100mg suppliers
cialis price thailand
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:40 ب.ظ

Whoa quite a lot of superb data.
cialis 30 day sample cialis price in bangalore cialis australian price price cialis per pill cialis mit grapefruitsaft we like it safe cheap cialis cialis uk cialis soft tabs for sale cialis canada on line cialis kaufen wo
http://stagadklud.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:09 ب.ظ

Thanks, Wonderful information!
prescription doctor cialis cialis 20 mg cialis 100 mg 30 tablet cialis sale online cialis dosage amounts cialis kamagra levitra cialis italia gratis import cialis cialis y deporte achat cialis en suisse
Generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 12:27 ق.ظ

Thanks! A good amount of forum posts!

cialis uk next day cialis 5 mg schweiz cialis usa cost buy original cialis cialis canada on line cialis kamagra levitra recommended site cialis kanada cialis bula only here cialis pills buy online cialis 5mg
http://unromdia.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 10:13 ق.ظ

You've made your point quite nicely!.
cialis taglich click now buy cialis brand cialis dosage enter site natural cialis cialis generic online prescriptions cialis cialis generique 5 mg tadalafil 20mg tadalafil 10 mg achat cialis en itali
Buy cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:40 ب.ظ

Helpful info. Thank you.
cialis cost where cheapest cialis venta de cialis canada cialis prices in england tadalafil 20 mg generic cialis cialis herbs i recommend cialis generico cost of cialis cvs cialis generisches kanada
Cialis 20 mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:40 ق.ظ

Incredible all kinds of terrific data.
canadian discount cialis cialis canadian drugs side effects of cialis viagra vs cialis vs levitra cialis manufacturer coupon purchase once a day cialis order a sample of cialis brand cialis generic sublingual cialis online opinioni cialis generico
Buy cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:33 ب.ظ

Cheers, Plenty of facts.

we like it safe cheap cialis cialis 20mg preis cf generico cialis mexico cialis kamagra levitra only now cialis for sale in us free generic cialis cialis generique cialis online holland 40 mg cialis what if i take where to buy cialis in ontario
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:51 ق.ظ

Seriously plenty of beneficial tips.
we choice cialis pfizer india deutschland cialis online compare prices cialis uk cialis y deporte where do you buy cialis cialis daily new zealand cialis uk order cialis from india trusted tabled cialis softabs cialis 20 mg best price
viagra apothekenpreise
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:13 ق.ظ

Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:06 ق.ظ

You've made your point!
tesco price cialis dosagem ideal cialis cialis 20 mg cialis pills we choice cialis pfizer india cialis australian price fast cialis online best generic drugs cialis we use it 50 mg cialis dose cialis generique
buy viagra online united states
شنبه 18 خرداد 1398 03:01 ب.ظ

Quality content is the important to be a focus for the people to go to see the website, that's what this web site is providing.
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 11:44 ب.ظ

Incredible quite a lot of excellent material!
cialis super kamagra cialis cost cialis alternative click here take cialis ou acheter du cialis pas cher how much does a cialis cost import cialis generic cialis levitra 200 cialis coupon cialis daily new zealand
http://www.reedstargetshootingclub.co.uk/content/guns-law
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 01:28 ق.ظ
ダミエバッグ,ルイヴィトン バッグスーパーコピー ,エピバッグ モノグラム,ブランドコピー財布,スーパーコピーブランド激安専門店
http://www.myvibor.ru/zavisimosti.php
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 01:27 ق.ظ
日本人気スーパーコピーブランドの激安?通販?買取専門店!ブランドスーパーコピー財布代引きブランドコピーバッグ通販
http://www.siv-marsens.ch/node/149
چهارشنبه 28 فروردین 1398 12:40 ب.ظ
シャネル財布コピー
https://midirectorioempresarial.es/tag/posicionamiento/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 12:39 ب.ظ
スーパーコピーブランド
http://www.vistaprops.com/availability/retail
چهارشنبه 28 فروردین 1398 12:39 ب.ظ
ロレックスコピー激安_ロレックス偽物(N級品)
http://www.centrumkb.pl/2013/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 12:38 ب.ظ
2018最高品質のスーパーコピーブランドN品
http://canadiantousapharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 09:33 ب.ظ

You said it wonderfully.
canadian pharmaceuticals companies canadian pharmaceuticals reviews canadian pharmacys drugs for sale on internet pharmacy near me canadian online pharmacy Northwest Pharmacy drugstore online reviews drugs for sale in uk drugstore online
buy cialis delhi
جمعه 16 آذر 1397 03:20 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
cialis 05 side effects of cialis get cheap cialis achat cialis en europe enter site 20 mg cialis cost cialis great britain cialis 05 200 cialis coupon cialis en 24 hora cialis diario compra
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:57 ق.ظ

Thanks. Excellent information!
tadalafil how to buy cialis online usa buy brand cialis cheap cialis qualitat canadian drugs generic cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis price thailand cialis generique only now cialis for sale in us cialis kaufen bankberweisung
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:51 ب.ظ

Kudos. I like this.
safe site to buy cialis online cialis taglich cheap cialis cialis name brand cheap cialis et insomni how to buy cialis online usa cialis australia org cialis 5mg billiger cialis sale online cost of cialis cvs
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30