تبلیغات
دانلود فایل های کارشناسی ارشد - پایان نامه تأ ثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار

امروز:

پایان نامه تأ ثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار

چکیده

فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است. از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به آن توجه می شود معنویت و اخلاق است. سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت و رقابت با دیگر سازمان‌ها نیازمند منابع انسانی متعهد و دارای انگیزه‌ هستند. نیروهایی که افزون بر انجام وظایف محوله، خود را وقف سازمان نموده و برای تحقق اهداف آن از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

به منظور سنجش متغیرهای تحقیق، داده­های مورد نیاز از طریق 2 پرسشنامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه معنویت در محیط که هر کدام به صورت طیف لیکرت می باشد و بین 124 نفر از کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با درنظرگرفتن روش نمونه­گیری تصادفی ساده توزیع شده است، جمع­آوری شده­اند. لذا تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج تحلیل آماری و بررسی متغیرهای تحقیق نشان داد که در سطح کلی رابطه مثبت و موثری بین فرهنگ سازمانی با میزان گرایش به معنویت وجود دارد؛ همچنین بین ابعاد فرهنگ سازمانی با  معنویت در محیط کار رابطه معناداری مشاهده شده است. بنابراین با توجه به اینکه در تمامی موارد ضریب همبستگی آزمون دارای علامت مثبت می­باشد، در نتیجه می­توان بیان نمود که این روابط از نوع مستقیم می­باشد و می توان با تقویت هر یک از ابعاد فرهنگ سازمانی می توان میزان گرایش به معنویت در محیط کار را نیز بهبود بخشید.

واژگان کلیدیفرهنگ سازمانی، معنویت در محیط کار

 

«فضایل کوچک در نزد عوام جلب تحسین می کند و فضایل متوسط باعث تحقیرشان می شود و فضایل عالیه را هیچ درک نتوانند کرد»

فرانسیس بیکن

مقدمه

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته‌اند. با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به‌عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است. به‌طوری‌که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است.

فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌کند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا به بستر تحول است.

از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به آن توجه می شود معنویت و اخلاق است. سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت و رقابت با دیگر سازمان‌ها نیازمند منابع انسانی متعهد و دارای انگیزه‌ هستند. نیروهایی که افزون بر انجام وظایف محوله، خود را وقف سازمان نموده و برای تحقق اهداف آن از هیچ تلاشی دریغ نورزند.در واقع این چنین افرادی بایستی از لحاظ معنویت و امور متعالی در سطح بالایی باشند . از اواخر قرن بیستم موضوع معنویت در سازمان و مدیریت مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار می گیرد به نحوی که حدود سال 1992 افزایش ناگهانی کنفرانسها و کارگاه های مربوط به معنویت در محیط کار و مقالات و کتابهای فراوانی در این زمینه مشاهده می شود(زاهدی،1387، 2).

در این مطالعه تلاش شده است تا به تاثیر فرهنگ سازمانی بر معنویت در محیط کار در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم پرداخته شود.

در این فصل پس از تشریح مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت آن بررسی می شود. در ادامه فرضیات و اهداف پژوهش بیان خواهد شد.

1-1- بیان مسأله

موضوع معنویت، دل مشغولى همیشگى انسان بوده است. با ظهور بحران های اخلاقی و هویتی در سراسر جهان تاکید بر معنویت بیش از پیش آشکار گردیده است. به نظر می رسد نیاز بشر امروزی به معنویت بیش از زمان گذشته است. انسان نه تنها با قدم گذاشتن در مسیر معنویت می تواند آرامش، لذت و شادی را در زندگی شخصی خویش به ارمغان بیاورد بلکه در زندگی حرفه ای و کاری خود نیز می تواند از آرامش و شادی که از ثمرات و آثار معنویت به حساب می آید، بهره مند شود.

در این راستا قلمرو مدیریت و سازمان نیز، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، تحت تاثیر نیروی قدرتمندی قرارگرفته که اگر به درستی اداره و هدایت شود، به نظر می رسد ظرفیت لازم برای منجر شدن به ژرف ترین تشریک مساعی، نه تنها در زمینه های حرفه ای، بلکه برای بروز انسانیت تمام عیار را دارا باشد. اگر چه چند دهه قبل، باور غالب بر این بود که این نیروی عظیم برای جهان مدیریت و بازرگانی مناسب نیست، اما اکنون به عنوان موضوع تحقیقات دانشگاهی و عملی بسیار جدی ای مطرح است (رستگار،1385، 2).

در قرن بیست که اوج پیشرفت علم سازمان و مدیریت است، بسیاری فراموش می کنند با کارکنان خود به عنوان انسانهایی که روح الهی دارند برخورد کنند و استعداد های الهی آنها را که منشاء همه بهره وری­ها و خلاقیت هاست در محیط کار شکوفا کنند. اما از اواخر قرن بیستم موضوع معنویت در سازمان و مدیریت مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار می گیرد به نحوی که حدود سال 1992 افزایش ناگهانی کنفرانسها و کارگاههای مربوط به معنویت در محیط کار و مقالات و کتابهای فراوانی در این زمینه مشاهده می شود(زاهدی،1387، 2).

یکی از وجوه قدرت و ممیزه سازمان، برخورداری از فرهنگ سازمانی مطلوب است. فرهنگ سازمانی هر مجموعه که آیینه تمام نمای ویژگی ها، خصلت ها، قوت ها و ضعف های آن محسوب می شود، می تواند چهره درون و برون آن را از نظر پایبندی کارکنان به ارزش ها، اصول، باورها، نگرش ها و سایر اعتقادات مرتبط نشان دهد. از طریق مطالعه فرهنگ سازمانی یک تشکل، میتوان به انسجام ارزشی و تعهد کارکنانش، پی برد (Adler & Borys,1996).

هر چه این انسجام بیشتر باشد نیل به اهداف سازمانی تسهیل می گردد. به عبارت دیگر، مطالعه فرهنگ سازمانی یک سازمان از این جهت اهمیت دارد که می توان از این طریق به نقطه ضعف ها و تفاوت ها بین وضعیت موجود و آنچه وضعیت مطلوب از دید کارکنان آن سازمان است، دست پیدا کرد. البته، در این راستا، ظرافت موضوع از این منظر که مرتبط با اندوخته ذهنی کارکنان است و از طرف دیگر، بواسطه تداوم موفقیت آمیز کار یک سازمان به حضور کارکنان با فرهنگ سازمانی قوی که مسلماً انگیزه اصلی آنها در ابراز تعهد سازمانی، پایداری در حفظ مسئولیت ها، رعایت اخلاق کاری، رعایت ایمنی و… می باشد، بر کسی پوشیده نیست (Herskowitx,1984).

در دو دهه اخیر، کشورهای صنعتی متوجه یک عامل استراتژیک و تعیین کننده در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان و سازمان های کسب و کار گردیده اند که قبلاً چندان مورد توجه قرار نگرفته است، این موضوع همان فرهنگ سازمان است. به تعبیر دیگر، هر سازمانی دارای شخصیتی است مانند انسان، همان گونه که عنصر اصلی شخصیت یک انسان فرهنگ اوست، عنصر اصلی شخصیت یک سازمان نیز فرهنگ سازمان است(ابزری و دلوی،1388). سازمان های موفق دنیا به ویژه آنهایی که تا سطح بالای ایمنی راه پیموده اند، مدعی هستند که به بسیاری از این موفقیت ها از راه تقویت فرهنگ سازمانی خود، دست یافته اند.

یکی از دلایل مهم حفظ هر سازمان یا سازمانی که مسلماً موجب افزایش بهره وری آن هم میشود، برخورداری از انسجام در ارزش ها و باورها و به طور کلی فرهنگ سازمانی آن می باشد. به عبارت دیگر، در صورت عدم وجود وحدت در ارزش ها و باورهای حاکم و پایبندی به اصول و قواعد پیش نیاز بهره مندی از مزیت های امروزی و یا وجود نوعی پراکندگی آراء در افراد، فرهنگ سازمان آسیب پذیر میگردد و حصول به اهداف را مشکل میسازد. البته پیش نیاز موفقیت در اجرای سیستم های نوین مدیریتی و مدل های مشهور جهانی، برخورداری از یک فرهنگ سازمانی مناسب است. از این رو، برای سازمانی که به دنبال دستیابی به نوعی مزیت است، اطمینان از چگونگی فرهنگ سازمانی موجود و توجه به راه های کاربردی برای ایجاد انسجام در آن از اولویت های اصلی به شمار می رود (Talcott,1986).

از طرفی امروزه افراد زیادی در کارشان احساس نارضایتی، بی قراری و عدم امنیت دارند (Marques,2005).

بسیاری بر این عقیده اند که رضایت شغلی، اعتماد، و اخلاق کاری در اکثر محیط های کاری نایاب شده است. بسیاری از اقدامات سازما ن ها برای تغییر و بهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچک سازی، مهندسی مجدد، تعلیق، اخراج از کار و … موجب تضعیف روحیه و نوعی سردرگمی معنوی کارکنان شده است (Kinjerski & Skrypnek,2004).

جهانی شدن، حرکت به سمت سازمان های دانشی، رشد تقاضای کارکنان برای محیط های کاری غنی و پرورش دهنده و نیز کار معنادار، این فشار ها را بیشتر کرده است. در حقیقت به نظر می رسد کارکنان در مشاغل خود به دنبال چیزی بیش از تنها پاداش های اقتصادی هستند. جودی نیل از اولین و پرشورترین محققان در این زمینه، مؤسس وب سایت معنویت در کار و نیز سردبیر دو ویژه نامه معنویت در ژورنال مدیریت تغییر سازمانی عقیده دارد که در چند سال گذشته، عواملی از قبیل حادثه 11 سپتامبر، بحران های اقتصادی در جهان، روند جهانی شدن، فقدان یکپارچگی در سازمان ها و … منجر به تمایل شدید مردم به ارتباطات انسانی بیش تر و همچنین نیاز شدید به یک حس عمیق معنا در کار شده است (Stewart,2002).

با توجه به مطالب گفته شده می توان بیان کرد که فرهنگ سازمانی در هر سازمانی نقش اساسی در رشد و رونق آن سازمان دارد. در واقع یکی از دلایل مهم حفظ هر سازمان یا سازمانی که مسلماً موجب افزایش بهره وری آن هم میشود، برخورداری از انسجام در ارزش ها و باورها و به طور کلی فرهنگ سازمانی آن می باشد.

لذا این پژوهش به دنبال این است که آیا فرهنگ سازمانی بر گرایش کارکنان به معنویت دراداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم تأثیر دارد؟

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


نوشته شده در : یکشنبه 13 تیر 1395  توسط : مدیر سایت.    نظرات() .

levitra 10 mg kopen
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:50 ب.ظ

With thanks, Helpful stuff.
levitra 20 mg buy levitra 20 mg levitra 20 mg generic levitra buy levitra online buy levitra generic generic levitra levitra without a doctor prescription buy levitra online cheap 20mg levitra
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 10:10 ق.ظ

This is nicely expressed. .
cialis y deporte the best choice cialis woman we recommend cheapest cialis cialis for daily use we recommend cialis info where do you buy cialis cialis lilly tadalafi cialis venta a domicilio cialis prezzo in linea basso canadian discount cialis
Cialis online
یکشنبه 8 مهر 1397 06:09 ق.ظ

You actually said it wonderfully!
tadalafil generic we recommend cialis best buy buy cialis online cheapest effetti del cialis can i take cialis and ecstasy cialis efficacit tadalafil generic cialis sans ordonnance cialis tadalafil online cialis generika in deutschland kaufen
cialis
شنبه 7 مهر 1397 05:05 ق.ظ

Truly tons of good facts!
cialis online deutschland dosagem ideal cialis the best choice cialis woman cialis 5 mg funziona cialis 5 mg buy we choice free trial of cialis low dose cialis blood pressure buy cheap cialis in uk cialis for sale south africa cialis in sconto
are canadian online pharmacies safe
شنبه 31 شهریور 1397 07:54 ب.ظ

Cheers. Valuable information.
cialis from canada rx from canada canada online pharmacies reviews canada pharmacies canadian discount pharmacies in ocala fl pharmacy canada best drugs for sale drugs for sale online how safe are canadian online pharmacies online canadian discount pharmacies
http://viagraessale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:11 ب.ظ

Thanks a lot! Useful information.
cialis australia org cialis 20 mg effectiveness cialis sicuro in linea cialis generique 5 mg prices for cialis 50mg no prescription cialis cheap cialis en mexico precio cialis price thailand comprar cialis 10 espa241a deutschland cialis online
cialisvipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:11 ب.ظ

Thanks! I like it.
cialis australian price cialis side effects cialis billig best generic drugs cialis import cialis cialis soft tabs for sale cialis great britain 5 mg cialis coupon printable generic cialis cialis 5 effetti collaterali
cialisda.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:15 ق.ظ

You said it perfectly..
brand cialis generic generic cialis levitra cialis 30 day trial coupon cialis 100 mg 30 tablet cialis herbs cialis online we like it cialis price cialis taglich price cialis wal mart pharmacy cialis generico online
http://canadianpharmacytousa.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:07 ب.ظ

You actually suggested that very well.
are canadian online pharmacies safe online pharmacies of canada canadian medications online prescription drugs without prior prescription canadian rx world pharmacy trust pharmacy canada reviews canadian medications pharmacy canadian pharmaceuticals nafta canada pharmacies discount canadian pharmacies
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:57 ق.ظ

Very good content. Appreciate it.
buy viagra online safely low price viagra usa viagra online buy cheap viagra online without prescription how buy viagra buy viagra online uk where can i buy viagra over the counter viagra pfizer buy online buy female viagra uk buying viagra without a prescription
http://cialisvus.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:12 ق.ظ

Valuable material. With thanks!
we choice cialis uk cialis generique cialis 5mg cialis y deporte prezzo di cialis in bulgaria price cialis wal mart pharmacy cialis baratos compran uk cialis daily new zealand cialis per paypa cialis ahumada
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:19 ب.ظ

Superb write ups. Many thanks!
chinese cialis 50 mg tadalafil 20mg cialis canadian drugs generic cialis pill online cialis 5 effetti collaterali cialis cost cialis pills only here cialis pills buy cialis uk no prescription cialis generico lilly
http://viabiovit.com/online-pharmacy-no-prescriptions-needed.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:15 ق.ظ

Thanks a lot. Awesome stuff!
viagra online buy sildenafil online pharmacy where to buy viagra safely online buy viagra online without prescription uk blue pills buy viagra 100mg buy viagra tablets online where can we buy viagra where can i buy viagra uk can i buy viagra without a prescription
cost of cialis at costco
دوشنبه 22 مرداد 1397 04:44 ب.ظ

Thanks. I like this!
cialis uk cialis dosage recommendations cialis manufacturer coupon cialis patentablauf in deutschland cialis generico online how to purchase cialis on line cialis efficacit cialis prezzo in linea basso purchase once a day cialis cost of cialis per pill
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:05 ق.ظ

Reliable content. With thanks.
cialis 5 mg schweiz cialis preise schweiz how to purchase cialis on line cialis soft tabs for sale generic cialis pro warnings for cialis enter site very cheap cialis does cialis cause gout cialis farmacias guadalajara cialis for sale south africa
Buy cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:49 ب.ظ

Many thanks. Loads of forum posts!

click now cialis from canada trusted tabled cialis softabs cialis pills boards cialis 20 mg cost cialis vs viagra cialis venta a domicilio cialis prices in england cialis kaufen cialis daily dose generic only now cialis for sale in us
Viagra levitra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:58 ق.ظ

You reported it adequately!
buy viagra online cheap uk buy viagra in store buy viagra no prescription viagra alternatives how to buy generic viagra online viagra no prescription buy viagra online online buying viagra without prescription where buy viagra uk viagra online
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 12:36 ق.ظ

You suggested this terrifically!
cialis online holland cialis lowest price enter site natural cialis opinioni cialis generico cialis for sale in europa dosagem ideal cialis opinioni cialis generico cialis diario compra cialis 20 mg cialis kamagra levitra
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 10:45 ب.ظ

Seriously loads of beneficial knowledge!
interactions for cialis prices for cialis 50mg low dose cialis blood pressure cialis 100mg suppliers acheter cialis meilleur pri cialis en mexico precio tadalafil 10 mg cialis patentablauf in deutschland comprar cialis navarr cialis australian price
raul8dillard65.jimdo.com
شنبه 14 مرداد 1396 11:56 ق.ظ
I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really nice paragraph on building up new website.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 09:37 ب.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for پایان
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر