تبلیغات
دانلود فایل های کارشناسی ارشد - پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک ها

امروز:

پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک ها

چکیده

   دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص دهند و آنها را مدیریت کنند، نسبت به رقبایشان از عملکرد بهتری برخوردار خواهند بود. جهت مدیریت این دارایی ها لازم است سازمان ها از وضعیت کنونی آنها مطلع شده و برای رفع نقص و کمبودهای آنان اقدامات لازمه را به عمل آورند. امروزه دانش به عنوان مهم‌ترین سرمایه، جایگزین سرمایه‌های مادی به ویژه در محیط رقابتی و فناوری ‌‌شده ‌است. لذا مفهوم سرمایه فکری کاربردی مهم و گسترده یافته ‌است. سرمایه فکری در مشتریان، فرایندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم‌های سازمان متجلی می‌شود و نقش فزاینده‌ای در خلق مزیت‌های رقابتی پایدار ایفا می‌کند. این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه فکری، تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد مالی بانک­های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. به این منظور ابتدا چهار شاخص کلیدی عملکرد مالی بانک ها، شاخص تصمیمات سرمایه گذاری و شاخص کارایی سرمایه فکری با استفاده ‌از مدل “پالیک” در جامعه آماری بانک­های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1386 تا 1392، اندازه‌گیری ‌‌شده، سپس تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر هر یک از شاخص‌های عملکرد مالی با استفاده ‌از الگوی معادلات ساختاری در نرم افزار  EQS مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد سرمایه فکری با شاخص‌های نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم، بازده دارایی‌ها و سود هر سهم  و تصمیمات سرمایه گذاری در بانک های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار رابطه مستقیم دارد.

کلید واژه‌ها: سرمایه فکری، عملکرد مالی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه فیزیکی، تصمیمات سرمایه گذاری.

1-1- مقدمه

فصل اول رساله حاضر به بیان کلیات پژوهش شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سوال­ها و فرضیه ها، دامنه پژوهش و تعریف واژه­های کلیدی می­پردازد. هر تحقیق به قصد پاسخ دادن به یک سری سؤالات اساسی که در ذهن محقق به­وجود آمده است، انجام می­شود. لذا در تحقیقات علمی محقق باید هدف خود را از انجام پژوهش و در حالت کلی مسأله­ای راکه محقق به دنبال پاسخ دادن به آن است را بیان کند. بیان مسئله به صورت مبهم و غیر دقیق، به جای اینکه پژوهشگر را به منابع اطلاعاتی مناسب و صحیح هدایت کند، موجب گمراهی او میشود. علاوه بر وجود مسأله و سؤال در ذهن محقق برای توجیه انجام پژوهشی خاص، باید انجام آن پژوهش نیز دارای اهمیت باشد. یعنی در واقع انجام آن با توجه به صرف منابع مادی و انسانی و… قابل توجیه باشد و انجام آن باعث رفع یک سری مشکلات یا تولید علم و اطلاعات جدید گردد و محقق باید در پژوهش خود، اهمیت انجام تحقیق خود را با توجه به عبارات واضح و روشن بیان نماید. دربیان ضرورت مساله محقق به بیان چرایی و دلایل ضروری و توجیهی انجام دادن تحقیق و نیز اهداف علمی و کاربردی یا عملی آن می پردازد و انگیزه­ها و ضرورت­های خاص انجام آن را تشریح می­کند. سپس به نتایج حاصل از تحقیق و سودمندی­های آن اشاره نموده، این نکته را توضیح می­دهد که تحقیق چه کمکی به گسترش دامنه علم یا حل مشکلات و مسائل زندگی بشر یا بهبود وضع زندگی انسان می­نماید و چه افراد یا موسسات یا سازمان­هایی می توانند از نتایج آن بهره مند شوند. در این فصل، به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات می‌پردازیم و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه می‌شوند.

در جهان کنونی که دوره تحولات لجام گسیخته و به قول تافلر[1] دوره جابجایی قدرت می باشد بحث مدیریت سرمایه فکری و داراییهای ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد(دهه، 80) ومدیریت کیفیت فراگیر(دهه،90) به عنوان پدیده­ای مهم، به صورت همه جانبه­ای افق تحولات مدیریت را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان جدیدترین پارادایمی که بحث فوق را در مدیریت سازمان­ها تحت پوشش قرار می­دهد، بحث مدیریت سرمایه فکری است. استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، دارایی­های فکری[2]، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می­تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی­های آن را برای ایجاد ارزش افزوده دربر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می­شود(قلیچ لی و مشبکی، 1385). بنابراین سرمایه فکری در پی آن است که در سازمان­ها، دارایی­های فکری، دانش، تجربه و یادگیری سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد.

1-2- تشریح و بیان موضوع

سرمایه فکری

بسیاری از سیستم‌های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان‌‌هایی عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی‌ها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورت‌های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت‌ها از محدودیت‌های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش‌محور کنونی، بازده سرمایه فکری بکار گرفته‌‌شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به کار گرفته‌‌شده، ‌اهمیت یافته است.  این به آن معناست که در آینده در مقایسه با سرمایه‌های فکری، نقش و اهمیت سرمایه‌های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم‌گیری خواهد یافت. این موضوع موجب ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکت‌ها و سازمان‌ها با آنچه که در محاسبات حسابداری سنتی اعمال می‌گردد، ‌‌شده ‌است.

     اصطلاح سرمایه فکری اولین بار توسط جان کنت گالبرایت[3] (1969) مطرح شد.گالبرایت اعتقاد داشت سرمایه فکری فرایندی ایدئولوژیک و شامل جریان فکری است. اما استوارت[4] (2001) مدعی است که این موضوع برای اولین بار در سال 1958، هنگامی مطرح شده است که وی به همراه ایتامی[5] در مورد جنبش سرمایه فکری با یکدیگر همکاری کردند. به طور کلی، سرمایه فکری معنایی بیشتر از هوش را در بر دارد و با میزانی از عملیات فکری همراه است (بونیتس[6]، 1998). طبق این تعریف، سرمایه فکری تنها دارایی نامشهود ساکن نیست بلکه فرایندی ایدئولوژیک و پویا می باشد. در واقع سرمایه فکری، ترکیبی از دانش(که غالبا به سرمایه انسانی اشاره دارد)و مهارت برای کاربرد این دانش می باشد. ادوینسون[7]) 2000) سرمایه فکری را به عنوان عامل سودآوری آینده شرکت معرفی کرد که از ترکیب سرمایه انسانی و توانایی نیروی استخدامی شرکت مشتق می شود. اسکایخ[8](2004) سرمایه فکری را به عنوان دانشی معرفی کرد که می تواند منجر به خلق ارزش برای شرکت شود. دیوید مار[9] (2004) سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های دانشی متعلق به سازمان تعریف می کند که موجب افزایش ارزش سازمان و بهبود وضعیت آن می شود. وجه مشترک تمام این تعاریف معرفی سرمایه فکری به عنوان دانش،مهارت و توانایی می باشد که می تواند منجر به ایجاد ثروت یا خروجی های با ارزش برای شرکت شود. بنابراین سرمایه فکری به عنوان منابع فکری، دانش، اطلاعات و دارایی های فکری در نظر گرفته می شود که منجر به خلق ارزش و سودآوری برای شرکت می شود. با توجه به تعاریف مختلف سرمایه فکری، بیشتر مدلها، سه زیر مجموعه، شامل سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی (مشتری)و سرمایه ساختاری)سازمانی) برای سرمایه فکری در نظر می­گیرند.

سرمایه ارتباطی (مشتری)مجموع دارایی هایی می باشد که باعث ایجاد رابطه با محیط ، مشتریان، سهامداران، عرضه کنندگان کالا ، رقبا و دولت می شود. اگر چه مهمترین قسمت سرمایه ارتباطی، روابط مشتری است ولی نباید تنها این روابط را مد نظر قرار داد. سرمایه ساختاری(سازمانی) شامل روابط و هدایت کننده های سازمانی و … می باشد (ادوینسون و مالون[10]،1997 ). از دیدگاه استیوارت نیز، سرمایه ساختاری شامل دارایی های فکری، متدولوژی ها، نرم افزارها، فرایندها و … می باشد( رحیمیان و همکاران، 1391).

   در تمام تعاریف، یک همبستگی بین سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری دیده می شود. بسیاری از تحقیقات انجام شده در مورد سرمایه فکری نیز این تقسیم بندی را در نظر گرفته اند. در واقع همبستگی ، بین زیر مجموعه ها باعث شده که تحت یک عنوان با نام سرمایه فکری سازمان قرار گیرند (بروکینگ[11] 1996، هان[12]، 2001، روس[13] و دیگران، 1997).

تصمیمات سرمایه گذاری

سرمایه گذاری را می توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست افزایش تولید که یکی از نخستین گام های فرآیند توسعه محسوب می گردد، مستلزم افزایش سرمایه گذاری خواهد بود. به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که به علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه گذاری پنداشته اند(نخجوانی، 1382). سرمایه گذاری، فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی است که بتواند یک جریان سودآور آتی ایجاد نماید. طبق این تعریف، هر یک از موارد تعهد وجوه دارایی های مالی، دارایی های جنسی و فعالیت های تولیدی معنای سرمایه گذاری پیدا می کند. دارایی های مالی، شامل سپرده گذاری بانکی، خرید اوراق قرضه ملی و اوراق قرضه شرکت ها، خرید سهام و … است. دارایی های جنسی، شامل فلزات قیمتی، زمین، ساختمان و هر نوع کالای بادوام دیگری است که به منظور کسب سود، خریداری شده باشند. در قالب تعریف رسمی، هر سه دسته فعالیتهای مذکور، جنبه مخارج سرمایه ای(اصطلاح معادل سرمایه گذاری) دارد و بودجه بندی سرمایه ناظر به این گروه است و سرمایه گذاری در دو گروه دیگر در سر فصل مدیریت پورتفوی قرار می گیرد(خورشیدی، 1375).

یکی از هدفه­ای گزارشگری مالی  فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است. سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان یکی از منابع تاءمین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت ویژه ای است. به کارگیری اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری ها، بدون تجزیه و تحلیل آنها چندان اثر بخش نبوده و حتی ممکن است موجب گمراهی استفاده کنندگان نیز شود، در صورتی که با تجزیه و تحلیل آنها می توان اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داد و آنها را در اخذ تصمیمات منطقی و آگاهانه یاری رساند. از میان روش های موجود در تجزیه و تحلیل اطلاعات تاکید ویژه ای بر نسبت های مالی شده است. تجزیه و تحلیل مالی همواره به عنوان ابزاری جهت ارزیابی اطلاعات مالی به نحو گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عوامل بسیار مهمی که تحلیل گران مالی همواره به دنبال پیش بینی و یا شناسایی تغییرات آن با استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل صورت های مالی هستند، فاکتور سودآوری آتی شرکت ها  است.

سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان علاقه مندند که خالص جریان ورودی وجه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی ارزیابی کنند. اما غالبا سود را برای ارزیابی توان سودآوری، پیش بینی سودهای آتی و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می دهند بنابراین فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد، شامل توزیع وجه نقد میان سهامداران وجود دارد.

یکی از مشکلات اساسی سیستم های حسابداری سنتی عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و گزارشگری اطلاعات مرتبط با دارایی های نامشهود(ازجمله دانش) و ارزش های پنهان شرکت است. بنابراین این پدیده منجر به ایجاد شکاف عظیمی بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها شده است. اختلاف فزاینده مشاهده شده بین ارزش بازار و ارزش دفتری در بسیاری از شرکت ها موجب توجه به بررسی ارزش های گم شده(از دست رفته) از صورت های مالی شده است. محدودیت های صورت های مالی در توضیح ارزش شرکت ناشی از این امر است که منبع ارزش اقتصادی تولید کالای مادی است نه ایجاد سرمایه فکری. با توجه به کارهای محققین مختلف، به نظر می رسدکه سرمایه فکری ارزش های مخفی باشد که صورت های مالی را مخدوش می کند و چیزی است که سازمان ها را در دستیابی به مزیتهای رقابتی سوق می دهد. به علاوه اعتقاد برآن است که محدودیت های صورت های مالی توضیح دقیق ارزش شرکت را با مشکل مواجه می سازد. این واقعیت را آشکار می کند که این روزها، منابع ارزش اقتصادی، محصول سرمایه فکری است نه تولیدات کالاهای(مادی پورزمانی و همکاران،1391).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


نوشته شده در : یکشنبه 13 تیر 1395  توسط : مدیر سایت.    نظرات() .

Cialis prices
جمعه 16 آذر 1397 05:03 ق.ظ

Regards! Good stuff.
generic cialis soft gels brand cialis nl cialis 5 mg funziona we like it safe cheap cialis precios cialis peru dose size of cialis generic cialis pill online buy cialis uk no prescription cialis tablets for sale prix cialis once a da
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:48 ق.ظ

You explained it wonderfully.
we choice free trial of cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis official site cialis et insomni generico cialis mexico cialis prezzo in linea basso prices for cialis 50mg only here cialis pills buy cialis uk no prescription cialis online holland
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:54 ب.ظ

Regards! I appreciate it!
online cialis acquisto online cialis viagra vs cialis cialis para que sirve cialis e hiv cialis prezzo in linea basso fast cialis online buy cialis uk no prescription rx cialis para comprar cialis tadalafil online
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:26 ق.ظ

Amazing info, Appreciate it.
where to buy cialis in ontario cialis 5 mg buy callus generic cialis at walmart when will generic cialis be available canadian discount cialis cialis savings card we like it cialis price trusted tabled cialis softabs cialis baratos compran uk
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 03:24 ب.ظ

Valuable advice. Many thanks!
i recommend cialis generico achat cialis en itali cialis kaufen bankberweisung cialis uk cialis generico milano prezzo cialis a buon mercato cialis online cialis generico online acheter cialis kamagra cialis en mexico precio
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 04:01 ق.ظ

Valuable facts. Appreciate it.
buy generic cialis cialis super kamagra tarif cialis france cialis 5mg cialis professional from usa cialis tablets australia prices on cialis 10 mg buy online cialis 5mg tadalafilo we choice cialis uk
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 02:55 ب.ظ

You've made your position quite clearly.!
cialis generic availability cialis generic cialis 20 mg cut in half cialis rckenschmerzen cialis generico postepay cialis et insomni sialis il cialis quanto costa acheter cialis kamagra cialis price thailand
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 03:44 ق.ظ

Beneficial information. Appreciate it!
acheter cialis meilleur pri cialis canadian drugs cilas cialis coupons cialis price in bangalore acheter cialis meilleur pri warnings for cialis cialis canadian drugs canadian cialis buy original cialis
buy cialis pills online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:11 ب.ظ

You made your position quite well!!
cialis 20 mg effectiveness click here take cialis how do cialis pills work only best offers 100mg cialis cialis 5mg click here take cialis price cialis per pill generic for cialis cialis dosage amounts cialis 200 dollar savings card
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:26 ق.ظ

Beneficial knowledge. Appreciate it.
we like it cialis soft gel cialis lowest price cialis pills price each cialis prezzo di mercato cialis herbs cialis prezzo in linea basso sublingual cialis online cialis cuantos mg hay cipla cialis online canadian cialis
buy cheap cialis on line
شنبه 10 آذر 1397 03:49 ب.ظ

Wonderful write ups, Thank you.
cuanto cuesta cialis yaho tadalafilo cialis 10mg prix pharmaci prescription doctor cialis cialis 5 mg buy cialis 20 mg cut in half cialis generique 5 mg cialis canadian drugs cialis price in bangalore cialis uk
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 03:02 ق.ظ

Amazing a lot of good advice.
cialis rezeptfrei sterreich buy name brand cialis on line il cialis quanto costa best generic drugs cialis cialis 20 mg best price cialis billig brand cialis generic cialis 200 dollar savings card 200 cialis coupon cialis uk next day
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 03:45 ب.ظ

You said this exceptionally well.
safe dosage for cialis purchase once a day cialis cialis super acti cialis price in bangalore cialis 5 mg buy cialis uk cialis dosage cialis online nederland cialis 5mg prix cialis generico milano
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 03:59 ق.ظ

Thank you! A good amount of facts.

ou acheter du cialis pas cher cialis great britain cialis 5mg billiger generic cialis at the pharmacy achat cialis en europe cialis generico cialis savings card brand cialis generic cialis 20 mg wow cialis 20
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:37 ب.ظ

Really a lot of helpful material!
get cheap cialis cialis generic availability cialis super acti how to buy cialis online usa cialis professional from usa buy cialis cialis 20 mg cialis 5 effetti collaterali cialis rezeptfrei sterreich cialis kamagra levitra
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:38 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
buy cialis prezzo cialis a buon mercato cialis sans ordonnance cialis 20 mg cost buy online cialis 5mg best generic drugs cialis buy name brand cialis on line cialis side effects get cheap cialis cialis tablets australia
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:10 ب.ظ

Lovely write ups. Cheers.
canadian discount cialis non 5 mg cialis generici cialis generic availability cialis prezzo al pubblico cialis 20 mg cialis canadian drugs walgreens price for cialis cialis 20 mg best price cialis daily new zealand buy cialis online legal
buy cialis online best price
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:04 ق.ظ

With thanks, A lot of advice.

weblink price cialis ou trouver cialis sur le net what is cialis safe site to buy cialis online comprar cialis 10 espa241a cialis 10mg prix pharmaci cialis professional from usa cialis tablets cost of cialis per pill buying brand cialis online
levitra 20 mg bayer prezzo
جمعه 20 مهر 1397 12:42 ق.ظ

Great write ups, Kudos.
levitra levitra 10 mg kopen buy 10 mg levitra levitra without a doctor prescription levitra 20mg levitra 20mg levitra 10 mg kopen vardenafil 20mg levitra 20 mg bayer prezzo buy 10 mg levitra
Buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 01:45 ب.ظ

Fantastic forum posts. Appreciate it.
cialis australia org cialis generic tadalafil buy usa cialis online buy brand cialis cheap cialis arginine interactio cialis professional yohimbe tadalafil 5mg buy brand cialis cheap tadalafil 10 mg brand cialis nl
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 08:57 ق.ظ

Whoa a good deal of amazing info!
purchasing cialis on the internet cialis 5 mg buy bulk cialis cialis australian price buy cialis online cheapest cialis dose 30mg cialis en mexico precio cialis rezeptfrei sterreich canadian drugs generic cialis order generic cialis online
buy cialis pills
شنبه 7 مهر 1397 09:30 ق.ظ

Seriously a lot of useful data.
tadalafil 5mg sialis cialis for sale in europa try it no rx cialis click here take cialis precios cialis peru cialis savings card safe dosage for cialis cheap cialis acheter cialis meilleur pri
drugstore online reviews
شنبه 31 شهریور 1397 10:34 ب.ظ

Truly lots of superb info.
aarp recommended canadian online pharmacies best canadian mail order pharmacies canada pharmacies account trust pharmacy canada canada medication prices trusted pharmacy canada scam canadian rx world pharmacy canadian medications pharmacy canadian online pharmacies buy viagra 25mg
http://cialisbuys.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:28 ب.ظ

Excellent data. Many thanks.
cialis 20 mg best price cialis cipla best buy cialis for sale south africa cialis professional from usa we recommend cialis best buy cialis online we recommend cheapest cialis how to buy cialis online usa only now cialis 20 mg cialis 20 mg cut in half
http://viagraessale.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:22 ب.ظ

Helpful write ups. Thanks.
costo in farmacia cialis cialis lowest price dosagem ideal cialis cialis 30 day sample female cialis no prescription cialis generic cialis farmacias guadalajara generic cialis 20mg tablets safe site to buy cialis online bulk cialis
http://cialisvbuy.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:24 ق.ظ

Thank you! Plenty of information.

buying brand cialis online cialis uk next day generic cialis 20mg tablets cialis super kamagra cialis diario compra low cost cialis 20mg cialis 5 effetti collaterali cialis 5 mg effetti collateral cialis kaufen bankberweisung no prescription cialis cheap
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:28 ب.ظ

You mentioned this exceptionally well!
cialis generico online cialis et insomni cialis 30 day sample the best site cialis tablets calis comprar cialis 10 espa241a cialis for daily use cialis dose 30mg how to purchase cialis on line how do cialis pills work
cialisees.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:57 ق.ظ

Whoa loads of wonderful data.
purchase once a day cialis buy cialis uk no prescription cialis 100mg suppliers cialis without a doctor's prescription cialis diario compra cialis sans ordonnance cialis herbs canadian cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis baratos compran uk
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:27 ب.ظ

Kudos! Numerous tips!

cialis generico online where do you buy cialis cialis 5 mg schweiz no prescription cialis cheap generic cialis achat cialis en itali 40 mg cialis what if i take the best site cialis tablets acquisto online cialis cialis 5 mg schweiz
Buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:59 ق.ظ

Fantastic forum posts. With thanks.
where can i buy viagra online uk buy viagra tesco buy viagra soft buying viagra online forum viagra online usa how do i get viagra online where can i buy viagra over the counter viagra to buy uk buy viagra online online where to buy viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30