تبلیغات
دانلود فایل های کارشناسی ارشد - پایان نامه طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

امروز:

پایان نامه طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

چکیده:

فن آوری اطلاعات که تا چندین سال قبل به عنوان یک برتری رقابتی و یک سلاح استراتژیک مورد توجه سازمانها بود،امروز به عنوان یک نیاز رقابتی مطرح می باشد.استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاههای تحقیقاتی که دارای اطلاعات به روز است (در مقایسه با سازمانی که اطلاعات قدیمی دارد)می تواند چنین حالتی با آگاهی بیشتری تصمیمات استراتژیک اتخاذ می کند.

اطلاعات بهداشتی،بخش مکمل نظام بهداشتی هر کشور است.این اطلاعات ابزار ضروری و کلیدی هر جامعه می باشد.نظام اطلاعات بهداشتی روش جمع آوری،پردازش،تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات لازم برای سازماندهی و عملکرد خدمات بهداشتی و فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی تعریف شده است.   این نظام،اطلاعات بهداشتی را در حیطه های مختلف جمع آوری می نماید.در این میان برای مدیریت صحیح کنترل بیماری ها،اطلاعات جامع و به روز،در خصوص این بیماری ها مورد نیاز است و ابزار تامین این اطلاعات،نظام مراقبت بیماری ها است.

در این پژوهش سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به کمک روش BSP فرآیند های موجود در سیستم شناسایی و تحلیل شده و در مرحله بعد با توجه به چارچوب زاکمن معماری سازمانی مطلوب نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از دیدگاه برنامه ریزان سازمان و مالکان آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به اطلاعاتی توسط مشاهده،مصاحبه و بررسی مستندات موجود بدست آمده در قالب چارچوب زاکمن از دیدگاه طراح سیستم اطلاعات مدیریت تحلیل شده است و انتها معماری مطلوب سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها ارائه شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله پژوهش

داده و اطلاعات اگر چه به غلط بجای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند،ولی هر یک دارای مفهوم خاصی می باشند . داده ها حقایقی هستند که یک پدیده را تشریح و توصیف می کنند و ویژگی یا ویژگیهایی از پدیده ر اانتقال می دهند.اطلاعات،داده هایی هستند که در بستر خاص دارای مفهوم و معنا می شوند و مفهومی را انتقال می دهند که در شرایط خاصی برای فرد دارای ارزش است.

هر سازمانی که داده های صحیح،دقیق،بهنگام و جامع در اختیاری داشته باشد و بتواند در کمترین زمان،به داده های مورد نیازش دستیابی داشته باشد،موفق تر است.نقش داده و اطلاعات در مدیریت سازمانها،نقش حیاتی و اساسی است.هر چه فضای اطلاعاتی یک سازمان،دقیقتر،شفافتر،منسجم تر و سیستمماتیک تر باشد،سازمان بهتر می تواند به اهدافش نایل آید.وجود فضای اطلاعاتی نا دقیق،کدر،آشفته،متناقض،نا ساختمند از مهمترین عوامل عدم پیشرفت در مدیریت سازمانها است.(صرافی زاده،1389)(1)

در سالهای پیش از این تصور می رفت قدرت اصلی کشورها،توان نظامی آنهاست.اما در چند دهه گذشته این باور دچار تغییر شد،بگونه ای که کانون قدرت در کشورها از مراکز اقتصادی تغییر یافت.با پیدایش سخت افزارهای کامپیوتری و ایجاد جهان مجازی نرم افزار و سپس تشکیل و راه اندازی شبکه جهانی اینترنت و امکان انتقال حجم عظیمی از اطلاعات در مدت کوتاهی از یک نقطه جهان به نقاط دیگر،جابجایی جدیدی در مفهوم قدرت حاصل گردید و کانون قدرت کشورها در نظام اطلاعات کارآمد،تحلیل گر و به هنگام کشورها تشکیل داد.( لیپولد[1] و همکاران،1384)(2)

مدیریت منابع اطلاعاتی فعالیتی است که باید از سوی مدیران در کلیه سطوح و با هدف کسب و ادره منابع اطلاعاتی مورد نیاز و در جهت تامین بموقع اطلاعات مورد نیاز سازمان صورت پذیرد. (صرافی زاده،1389)(1)

فناوری اطلاعات جدا از نیازمندی های سخت افزاری خود هم چون زیر ساخت ها و ابزارهای لازمه،نیازمند نرم افزار هم هست که نرم افزار خود را به صورت سیستم های اطلاعاتی در یک سازمان مطرح می کند،سیستم ها می توانند به صورت سیستم باز یا سیستم کنترل حلقه بسته باشد.

در این میان نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت بسیار حائز اهیمت است .با توجه به این که سیستم های اطلاعاتی،امکان مدیریت اطلاعات روزمره را برای تصمیم های روزمره را فراهم می سازند،در دنیای پر تحول امروز جایگاه و نقش ویژه ای دارند.این سیستم ها روی کارایی عملیاتی سازمان ها تمرکز دارند(بنائیان،1387)(3)

اطلاعات بهداشتی،بخش مکمل نظام بهداشتی هر کشور است.این اطلاعات ابزار ضروری و کلیدی هر جامعه می باشد.نظام اطلاعات بهداشتی[2] روش جمع آوری،پردازش،تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات لازم برای سازماندهی و عملکرد خدمات بهداشتی و فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی تعریف شده است.

این نظام،اطلاعات بهداشتی را در حیطه های مختلف جمع آوری می نماید.در این میان برای مدیریت صحیح کنترل بیماری ها،اطلاعات جامع و به روز،در خصوص این بیماری ها مورد نیاز است و ابزار تامین این اطلاعات،نظام مراقبت بیماری ها است.

مراقبت[3] به معنی گردآوری منظم و مستمر داده ها،تجزیه و تحلیل آنها و سپس انتشار نتایج برای مدیران و سیاست گذاران جامعه پزشکی،کارکنان سیستم بهداشت و….است.بدیهی است هر چه داده های اولیه ای که از منابع گزارش دهی بیماری ها فراهم می شود کامل تر باشد،تجزیه و تحلیل آنها و بررسی اطلاعات حاصله نیز کاملتر و کاربردی تر خواهد بود.این اطلاعات برای طرح،اجرا و ارزیابی مداخلات بهداشت عمومی و برنامه ریزی های مربوط به آن مورد استفاده قرار می گیرد.نظام مراقبت بیماری ها اهدافی همچون پایش روند بیماری های شایع در جامعه،کشف و کنترل بموقع همه گیری،شناخت گروه های در معرض خطر ابتلا به بیماری،اثربخشی فعالیت ها ی پیشگیرانه و کنترلی و تعیین اولویت های موجود در بین فعالیت های کنترل بیماری ها را دنبال می کند.(شایسته و همکاران،1388)(4)

در واقع نظام اطلاعات سلامت به مثابه آیینه ایی است که تصویر نظام سلامت را برای مدیران و سیاستگزاران در سطوح ملی و محلی نمایان می کند.هر چه این آیینه با استفاده از تکنولوژی مناسب و کارآمد و وجود یکپارچگی در اجزای آن شفاف تر باشد،تصویری را که از سازمان،واحد ها و نحوه ارائه خدمت برای مدیران و سیاستگزاران نمایان می سازد،شفاف تر و دقیق تر خواهد بود.(2)

رویکرد هایی همچون استفاده از تکنولوژی اطلاعات بدلیل کاهش عملیات دستی برای جمع آوری داده ها،افزایش صحت داده ها و به هنگام بودن آنها،به سرعت،به یک امر طبیعی مبدل شده است.استفاده کارا از حداقل داده ها برای مدیریت بیماران،واحدهای سلامت و سلامت جامعه ضروری است.(لیپولدو همکاران،1384) (2)

در گزارش سازمان بهداشت جهانی در مقدمه ارزیابی سیستم اطلاعاتی کشور رومانی آمده است که تغییرات سیاست سیستم مراقبت بهداشتی و تضمین کیفیت در دهه 90 میلادی و نقش کلیدی اطلاعات در سیستم جدید، مدیران اطلاعات بهداشتی را بر آن داشته است، تا خود را با این سیستم وفق داده تا قادر باشند با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف نیازهای اطلاعاتی این سیستم جدید را برآورده کنند. لذا در این کشور با همزیستی بین سیستم های سنتی اطلاعات و سیستمهای متعدد اطلاعات بهداشتی که اخیراً بوجود آمده اند در صدد ایجاد اصلاحات جدید مراقبت بهداشتی می باشند. مدیران اطلاعاتی در این سیستم ، با جمع آوری حجم زیادی از داده ها روبرو هستند که این اطلاعات نیز جوابگوی نیازهای اطلاعاتی سیستم جدید نمی باشد، و در نتیجه تنها کسر کوچکی از این داده ها واقعاً در تصمیم سازی و ارزیابی کارایی سیستم های مراقبتی مورد استفاده قرار می گیرند. در این سیستم جریان اطلاعات پائین است به عنوان مثال هیچ گاه تولید کننده اطلاعات(بیمارستانها،پزشکان و دیگر متخصصین بهداشتی) فیدبکی از کار خود دریافت نمی کنند .به ویژه که در این سیستم،اطلاعات به سازمانهای موازی ارسال می گردد که هر سازمان تعاریف،فرمت و نرم افزارهای متفاوتی برای گزارش اطلاعات دارد، و این امر باعث می شود که تولیدکننده اطلاعات، داده ها را دو یا چندین بار در فرمتها و نرم افزارهای مختلف که معمولاً کامل نیز نیستند، به سازمانهای مختلف ارسال نمایند و استفاده از روشهای منسوخ شده ی جمع آوری داده ها نیز منجر به از دست دادن انگیزه و علاقه به کار در کارکنان می شود(خرمی،1389)(5).

در کشورهای درحال توسعه نیز نارسائی آمار و اطلاعات تا آنجا شدت می گیرد که برنامه ریزی با ساده ترین مدل ها با دشواری روبرو می شود. اطلاعات آماری در کشورهای کم درآمد، یا غیر قابل اعتماد است و یا اصلاً وجود ندارد(موسوی شاهرودی،1385)(6).

متاسفانه در اغلب کشورها نظام های اطلاعات سلامت در ارائه اطلاعات مورد نیاز مدیریت بی کفایت هستند.اغلب ارائه کنندگان خدمات سلامت در کشورهای در حال توسعه نظام های اطلاعاتی را با فرم های ثبت نامی که شامل نام و آدرس بیماران و تکمیل اطلاعات مربوط به بیماری ها (همانند سن و جنس بیماران ) است و هر هفته یا هر ماه باید تکمیل شده و ارسال گردد بدون آنکه پس خوراند کافی به آن داده شدود یکسان می دانند.علاوه بر این ،داده های دریافت شده اغلب برای کمک به تصمیم گیری در مدیریت مفید نیست.زیرا این داده ها ناقص،نادرست،نابهنگام،بی فایده و بی ارتباط با اولویت های شرح وظایف و عملکردهای پرسبنل بهداشتی محلی است.به عبارت دیگر نظام های اطلاعاتی در این کشورها بجای آنکه مبتنی بر عملکرد باشند،مبتنی بر داده ها هستند. قسمت اعظم داده های جمع آوری شده بدون آنکه آنالیز شوند یا از آن استفاده ای شود به سطح ملی ارسال می گردد.بنابراین نظام های اطلاعات سلامت جاری بیشتر از آنکه به عنوان ابزار به کار روند به عنوان یک مانع در مدیریت دیده می شوند. (لیپولد و همکاران،1384) (2) (8)

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


نوشته شده در : یکشنبه 13 تیر 1395  توسط : مدیر سایت.    نظرات() .

Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:41 ب.ظ

Thank you! Plenty of facts!

cialis tadalafil 200 cialis coupon india cialis 100mg cost cialis kaufen wo cialis prezzo al pubblico what is cialis weblink price cialis try it no rx cialis cialis 30 day trial coupon cialis 5 effetti collaterali
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:29 ق.ظ

Thanks a lot. Ample forum posts!

cialis price in bangalore non 5 mg cialis generici canadian cialis acquistare cialis internet bulk cialis prices on cialis 10 mg cialis tablets cialis dosage amounts cialis professional from usa purchase once a day cialis
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:57 ب.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of data.

canadian cialis cialis mit grapefruitsaft cialis tablets for sale cialis generique how to purchase cialis on line where cheapest cialis the best site cialis tablets cialis baratos compran uk side effects for cialis cialis venta a domicilio
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 11:06 ق.ظ

You suggested this wonderfully.
only now cialis 20 mg the best choice cialis woman walgreens price for cialis cialis generico lilly trusted tabled cialis softabs cialis 200 dollar savings card cialis per paypa cialis efficacit 40 mg cialis what if i take buying brand cialis online
buy cialis online cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 11:24 ب.ظ

Wow a good deal of wonderful facts.
prix de cialis non 5 mg cialis generici tadalafil canada discount drugs cialis cialis side effects dangers cialis dosage india cialis 100mg cost cialis tadalafil online cialis cialis italia gratis
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 10:53 ب.ظ

Thanks a lot. A good amount of forum posts.

viagra cialis levitra wow cialis 20 cialis prices in england cialis 30 day trial coupon cialis online cialis daily dose generic cialis side effects cialis great britain achat cialis en suisse buying cialis in colombia
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 09:52 ق.ظ

Truly all kinds of helpful facts.
tesco price cialis free cialis cialis for sale cialis cuantos mg hay are there generic cialis american pharmacy cialis cialis flussig we choice free trial of cialis cialis from canada cialis daily dose generic
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 11:05 ب.ظ

Good material. Thank you!
discount cialis cialis free trial only best offers 100mg cialis purchase once a day cialis cialis canada on line click here take cialis buy cialis uk no prescription canadian cialis cialis cuantos mg hay fast cialis online
buy cialis online best price
شنبه 10 آذر 1397 09:48 ق.ظ

Wonderful forum posts. Many thanks!
cialis en 24 hora cialis dosage amounts cialis pills cialis 10 doctissimo sialis tesco price cialis cialis from canada cialis billig link for you cialis price cialis 5 mg
buy generic cialis online
جمعه 9 آذر 1397 10:30 ب.ظ

With thanks. Valuable stuff!
cialis prezzo al pubblico cialis canada cialis cost cialis side effects dangers non 5 mg cialis generici cialis cuantos mg hay how does cialis work female cialis no prescription cialis 5mg billiger cialis cost
buy cialis online no prescription
جمعه 9 آذر 1397 10:33 ق.ظ

With thanks, I value it.
click here to buy cialis generic cialis review uk cialis tablets australia buy original cialis cost of cialis cvs cialis qualitat tadalafil 20 mg tarif cialis france what is cialis cialis 20 mg cut in half
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:30 ب.ظ

Excellent tips. Appreciate it.
cost of cialis cvs cialis 10mg prix pharmaci generic cialis levitra cialis prices only best offers 100mg cialis comprar cialis 10 espa241a tadalafil 10 mg cialis professional yohimbe cialis for sale in europa does cialis cause gout
buy tadalafil
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:11 ب.ظ

Regards, I value it.
low dose cialis blood pressure cialis professional from usa india cialis 100mg cost look here cialis order on line price cialis per pill cialis generisches kanada we recommend cialis info precios de cialis generico can i take cialis and ecstasy cialis en mexico precio
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:34 ب.ظ

Regards, Lots of posts.

cialis kamagra levitra legalidad de comprar cialis we use it 50 mg cialis dose low cost cialis 20mg cialis for sale south africa canadian drugs generic cialis try it no rx cialis how to purchase cialis on line generic for cialis usa cialis online
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:29 ق.ظ

Regards, A lot of advice!

cialis generic interactions for cialis il cialis quanto costa cialis 20 mg american pharmacy cialis cialis daily new zealand cialis daily compare prices cialis uk free generic cialis cialis 5 mg funziona
buy tadalafil
دوشنبه 9 مهر 1397 07:15 ب.ظ

Thanks a lot! I like it!
cialis for bph canadian cialis generic low dose cialis generic cialis 20mg tablets cialis kamagra levitra cialis in sconto tadalafilo viagra or cialis where cheapest cialis buy original cialis
canadian pharmacies that ship to us
یکشنبه 1 مهر 1397 04:28 ب.ظ

Incredible quite a lot of very good data.
canadian government approved pharmacies buy viagrow pro northwest pharmacies in canada buy vistagra usa online canadian pharmacies buy viagra usa canadian prescriptions online canadian medications 247 buy viagra 25mg online pharmacies of canada
buycialisky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:43 ب.ظ

Whoa quite a lot of excellent data.
cialis lowest price cialis en mexico precio cialis taglich effetti del cialis cialis canada on line cost of cialis cvs cialis dosage amounts tadalafil we use it 50 mg cialis dose cialis ahumada
cialissi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:23 ب.ظ

Info effectively regarded.!
cialis efficacit cialis billig callus effetti del cialis generico cialis mexico generic cialis at the pharmacy cialis generique 5 mg side effects for cialis sialis cialis official site
Buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:09 ق.ظ

Wonderful write ups. Thanks a lot!
generic viagra online uk best place buy viagra online where can i buy viagra online uk viagra online rx buy viagra from uk prices for viagra generic viagra buy online pharmacy prices for viagra where to order viagra online buy viagra online with paypal
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:09 ب.ظ

You actually reported it adequately.
cialis manufacturer coupon cialis without a doctor's prescription online cialis cialis for sale south africa overnight cialis tadalafil 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis baratos compran uk cialis price thailand cialis generique 5 mg buying cialis on internet
Viagra vs viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:13 ق.ظ

Reliable tips. Kudos.
safe to buy viagra online buy sildenafil citrate online where can we buy viagra can i buy viagra over the counter buy viagra online ireland generic viagra online usa find viagra online buy viagra india can you really buy viagra online buying viagra without prescription
Cialis prices
جمعه 17 فروردین 1397 11:54 ب.ظ

Whoa quite a lot of great information.
buy cialis cialis prezzo di mercato cialis therapie dosagem ideal cialis how much does a cialis cost cialis alternative cialis sans ordonnance effetti del cialis cialis price in bangalore click now cialis from canada
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 09:56 ب.ظ

Kudos. I appreciate it.
cialis therapie cialis dose 30mg can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg schweiz generic cialis at walmart generic cialis with dapoxetine india cialis 100mg cost ou acheter du cialis pas cher are there generic cialis estudios de cialis genricos
Buy generic cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:34 ق.ظ

With thanks! I enjoy it!
buy cialis cheap 10 mg prezzo cialis a buon mercato fast cialis online cialis price thailand cialis generika prices for cialis 50mg india cialis 100mg cost compare prices cialis uk tadalafil tablets we use it cialis online store
How do you treat Achilles tendonitis?
دوشنبه 27 شهریور 1396 06:37 ق.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to
say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
After all I'll be subscribing to your rss feed and
I hope you write again soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر