تبلیغات
دانلود فایل های کارشناسی ارشد - پایان نامه ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات با تاکید بر سوداوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت

امروز:

پایان نامه ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات با تاکید بر سوداوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت

چکیده:

تغییرات و تحولات عمده صورت گرفته در سیستم بانکداری ایران، بانک ملت را با چالش های جدیدی مواجه کرده است :تغییر ساختار دولتی به خصوصی ،ازدیاد رقباو رقابت شدید انان برای بدست اوردن سهم بازار بیشتر، گران و هزینه زا شدن چهار سپرده بانکی و …،این بانک را به سمت افزایش درامد های غیر مشاع (کسب درامد از محل کارمزد ها) سوق داده است بطوری که تامین کلیه هزینه های جاری بانک از محل درامد های غیر مشاع یا کارمزد ها جزء اهداف اصلی بانک ملت گشته است. در این پژوهش محقق اطلاعات مورد نیاز خود رابه دو روش مصاحبه با خبرگان و مطالعات علمی و کتابخانه ای جمع اوری کرده است. در بخش اول تحقیق، برای تعیین ظرفیت درامد های غیر مشاع بانک ملت از مدل برنامه ریزی SWOT استفاده شده است. به این دلیل که در مدل ارزیابی عوامل درونیIFE)) و بیرونیEFE)) ،بانک ملت به ترتیب نمره2.25 و1.75را کسب نموده است بنابر این این بانک در بکارگیری از ظرفیت مناسب خود در زمینه ارائه خدمات و درامد های غیر مشاع موفق نبوده است.در فصل پنجم پایان نامه برای ارتقاء ظرفیت خدمات غیر مشاع بانک ملت چند استراتژی SO،ST،WOو WT به همراه دو استراتژی ترکیبی پیشهناد می گردد.برطبق نتایج ارزیابی عوامل درونی و بیرونی کسب شده توسط بانک ملت،استراتژی تدافعی(WT)بعنوان استراتژی اصلی بانک انتخاب می شود که حدود12عامل اصلی برای استراتژی تدافعی توسط محقق پیشنهاد می گردد در ادامه محقق باکمک مدل تصمیم گیری AHP سعی میکند تا اولویت وضریب اهمیت هر یک از این عوامل استراتژی تدافعی را تعیین کند.

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

تغییرات اساسی دنیای امروز باعث برهم زدن پارادایم های گذشته در تمامی عرصه ها شده است .تغییرات دربرخورد رقبا بایکدیگر؛ تغییر در چرخه عمر محصولات؛ بالا رفتن سطح اگاهی انسبببانها به واسطه تغییرات در نظام های اموزش و پرورش، رشد ابداعات و نو اوریها همگی بران شده اند تا پارادایم های گذشته نتوانند پاسخگوی نیاز های دنیا امروز باشند(کیقبادی،ص2). دنیای امروز جهان خواسته های نامحدود و منابع محدود بشر است .در این شرایط تمام سازمانها سعی دارند تا بگونه ای عمل کنندکه حد اکثر توان و پتانسیل خود را به فعلیت برسانند.در چنین شرایطی ظرفیت سنجی و برنامه ریزی برای ظرفیت تولید وخدمات به منظور بکار گیری توان موثر خود ،برای تمام سازمانها امری کاملا ملموس و حیاتی بنظر می رسد.بخصوص که سازمانها در این عصر نیازمند داشتن یک مزیت رقابتی جهت پیشه گرفتن از رقبا و کسب سود بیشتر هستند.

بانک ملت نیز از این قائده مستثنا نمی باشد و دیر زمانی است که در این راه قدم گذاشته است.براین اساس نیاز است تا در مورد ارائه خدمات بانکی، ظرفیت سنجی صورت گیردتا مشخص گردد ؛ هر شعبه باتوجه به منابع موجود، تعداد و نوع مشتریان ،بکار گیری از توان نیروی انسانی وباتوجه به وضعیت جامعه و رقباو…به چه میزان می تواند ضمانتنامه بانکی بفروشد، گشایش اسناد اعتباری (LC)داشته باشد، انواع کارمزد ها را دریافت کند؟وغیره. این بانک با اتکا به سابقه و تجربیات ارزشمند چندین ساله خود، خلق مزیتهای رقابتی در بازار خدمات غیر مشاع نظام بانکی کشور را دستور کار خود قرار داده و همگام با تحولات مهم دنیای بانکداری، نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه های مربوطه باهدف تامین هزینه های جاری خود از محل کارمزد ها اقدام نموده است.

محقق در این پژوهش سعی نموده است تا : در مرحله اول؛

با استفاده از تکنیک برنامه ریزی SWOT[1] بیان نماید که ایا بانک ملت ،توانسته است از تمام ظرفیت خود در جهت کسب بیشتر درامدهای غیر مشاع(انواع کارمزد) استفاده کند؟ ویااینکه ظرفیت بلااستفاده وجود دارد؟ و چنانچه موفق به بکار گیری از ظرفیت مناسب خدمتی خود نشده است چه راهبرد ها و راهکارهایی باید دنبال شود؟

ودر مرحله دوم ؛ بعد از بیان انواع استراتژی های پیشنهادی توسط محقق و انتخاب استراتژی تدافعی برای بانک ملت، با کمک مدل تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی([2]AHP) ،اولویت و اهمیت عوامل این استراتژی تعیین می گرددودر نهایت محقق به یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در بانک ملت دست می یابد.

در مقدمه این پژوهش لازم است برای درک بهتر مفاهیم درامدی بانک ملت ،به تقسیم بندی انواع درامد ها در بانک اشاره کنیم:

الف- در امدهای مشاع یا عملیاتی بانک

منظور کلیه در امد هایی است که نتیجه فعالیت اصلی بانک می باشد . ماننددرامد حاصل از دادن تسهیلات به مشتریان.

ب- در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی

منظور کسب درامد از سایر روشها که نتیجه فعالیت اصلی بانک نیست و این درامدازراه دادن تسهیلات به مشتریان حاصل نشود. مانند انواع کارمزد های حاصل از صدور ضمانتنامه بانکی و گشایش اسناد اعتباری(LC)و ….

اجرای اصل 44قانون اساسی و خصوصی شدن بانک ملت ،تغییرات و تاثیرات زیادی بر این بانک گذاشته است که در لابه لای تحقیق به انها پرداخته خواهد شد. همچنین مطالعاتی در مورد برنامه عملیاتی مدون شده در این بانک ،صورت گرفته است که در خلال تحقیق، به این برنامه عملیاتی و چالشهای اساسی ان پرداخته خواهد شد.

از انجایی که محقق این پژوهش کارمند بانک ملت می باشد و با نیازها و شرایط این بانک تقریبا اشنا می باشد، هدف خود را از انتخاب این تحقیق؛ تلاش در جهت برداشتن مشکلی هر چند کوچک از بانک ملت می داند .و سعی میکند تا ازدانش تحصیلات تکمیلی خود در زمینه ای استفاده کند که چندین سال است سابقه کاری انرا دارد.همچنین می دانیم که کارمند ان بانک ملت از سهامداران این بانک می باشند و عواید حاصل از سود سهام این بانک مستقیما به جیب خودشان می رود. و این امر تلاش در جهت ارتقاء بانک ملت را در نزد محقق مضاعف می نماید.

1-2- بیان مسئله

امروزه سازمان ها نه تنها باید خود را با تغییرات و شرایط جدید منطبق کنند، بلکه باید از تغییرات به نفع خود استفاده کرده و با ایجاد تغییرات جدید تر در محیط کسب و کار در صنعت پیشرو بوده و از ان بعنوان یک مزیت رقابتی استفاده کنند(کیقبادی،ص8). این امردر بانک ملت با شعار جدید خود «تغییر را احساس کنیم »کاملا مشهود است. مساله اصلی در بانک ملت با موضوع تغییر ساختار(دولتی به خصوصی) شروع شده وباتغییرات شگرف در تمام زمینه ها من جمله تامین هزینه های جاری از محل درامد های غیر مشاع ادامه پیدا می کند.

همچنین با ورود به قرن 21میلادی بسیاری از مفاهیم و تعاریف در سازمانهای موفق و پیش رو مفهومی جدید تر و متفاوت یافته اند.با در نظر گرفتن این موضوع که منابع ما محدود ولی خواسته ها ،نامحدوداند .ظرفیت مازاد و ظرفیت بلا استفاده هر دو مغایر پیشرفت سازمانهای امروزی اند.این مطلب نیازمند بکارگیری یک نظام جامع از ظرفیت سنجی در سازمانهای قرن21می باشد.

در مورد ارائه خدمات بانکی و کارمزد، تحقیقات و مقالات علمی متعددی نوشته شده است. ولیکن، این مباحث به شکلی تازه ونو در این پژوهش مطرح می شوند .منظور محقق از کارمزد بانکی ،مفهوم فقهی ان یعنی کسب درامد های حاصل از عقود اسلامی ویا مفهوم ربوی ان نیست . و مقصود محقق از ارائه خدمات بانکی ، ارائه کلیه خدمات بانکی نمی باشد بلکه محقق قصد دارد به ظرفیت سنجی ارائه خدماتی بپردازد که درامد غیر مشاع نصیب بانک می کند . مثل خدمات در زمینه صدور ضمانتنامه و LCو….

برای درک بهتر این موضوع مفاهیم فوق را تشریح می کنیم:

درامدی که بانک از مشتریان درقبال دادن تسهیلات (با هر نرخی و تحت هر عقدی )دریافت می کند ،یک درامد مشاع و عملیاتی است. این درامد همان درامدی است که دربانکداری اسلامی به ان کارمزدو دربانکداری ربوی به ان بهره بانکی می گویند. حال انکه مقصود محقق این نوع درامد یا این نوع کارمزد نیست بلکه درامد حاصل از صدور ضمانتامه ، LC،وبطور کلی درامد حاصل از ارائه خدمات به مشتریان (غیر از اعطای تسهیلات )را درامد غیر عملیاتی یا غیرمشاع می گویند.مانند درامد حاصل ازصدور صورتحساب برای مشتریان ویا درامد حاصل از پرداخت وجه چک در شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده حساب و غیره. مقصود محقق در این مقاله درامد نوع دوم می باشد. در این مقاله درامد های غیر مشاع و کارمزد ها هر دو به یک معنی بکار می روند و هرجاسخن از درامد غیر مشاع به میان می اید منظور کسب درامد برای بانک از محل دریافت انواع کارمزد ها می باشد.

در شرایط سخت بانکداری ایران و کاهش سود اوری بانکها من جمله بانک ملت ، مانند گذشته،دیگر جمع اوری منابع پولی مردم و اعطای تسهیلات به انها برای سود اوری چندان کارساز نیست و بانکها موظف به اجرای راهکارهای جدید سود اوری می باشند. کسب درامد از محل درامد های غیر مشاع یا دریافت انواع کارمزد از جمله مهمترین راهکار های این موضوع می باشد. در چنین شرایطی بانک ملت تلاش در جهت افزایش درامد های غیر مشاع،را سرلوحه کار خود قرارداده است تا سعی کند کلیه هزینه های جاری خود را از محل درامد های غیر مشاع تامین نماید.

بدین منظور محقق سعی نموده است تا باکمک تکنیک برنامه ریزیSWOT نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع بانک ملت را شناسایی کند و با استفاده از مدل ارزیابی IFE [3]وEFE[4] تعیین کند که ایا این بانک در زمینه کسب درامد های غیر مشاع از تمام ظرفیت خود استفاده کرده است یا نه؟ وبا پیشنهاد چند استراتژی و راهبرد مناسب برای تعیین یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت خدمات غیر مشاع تحقیق خود را به پایان برساند. البته ناگفته نماند که در ادامه پژوهش محقق سعی می کند تا عوامل استراتژی تدافعی که برای بانک ملت تعیین شده است را با کمک مدل تصمیم گیری AHP اولویت بندی نماید.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


نوشته شده در : یکشنبه 13 تیر 1395  توسط : مدیر سایت.    نظرات() .

buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:50 ق.ظ

You expressed this really well!
we use it cialis online store cialis prezzo in linea basso canadian discount cialis how does cialis work cialis lowest price cialis prices bulk cialis cialis sans ordonnance walgreens price for cialis buy name brand cialis on line
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:47 ب.ظ

Thank you. Plenty of tips.

how does cialis work opinioni cialis generico cialis tablets for sale cialis daily only now cialis for sale in us cialis 20mg preis cf tesco price cialis generic cialis review uk cialis cost cialis coupons
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:17 ق.ظ

You've made your position very well..
cialis reviews tesco price cialis buy cialis online legal cialis official site acheter du cialis a geneve tadalafil 10 mg online prescriptions cialis cialis 20 mg cost wow cialis tadalafil 100mg prescription doctor cialis
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 02:21 ب.ظ

Truly a good deal of amazing information!
cialis for sale in europa best generic drugs cialis cialis daily new zealand cialis tablets generic low dose cialis we like it cialis price precios cialis peru generic cialis at the pharmacy cialis 30 day sample dose size of cialis
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 02:55 ق.ظ

Good material. Kudos.
cialis generique dosagem ideal cialis costo in farmacia cialis cialis online the best site cialis tablets buy original cialis ou acheter du cialis pas cher cialis sale online price cialis best cialis vs viagra
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:36 ق.ظ

Superb content. Thanks a lot!
only now cialis 20 mg brand cialis generic online prescriptions cialis cialis 20 mg cost cialis 5 mg scheda tecnica buying cialis in colombia buying brand cialis online cialis side effects dangers cialis daily dose generic cialis bula
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 01:50 ب.ظ

This is nicely put! .
comprar cialis navarr the best site cialis tablets cialis australian price generic low dose cialis cialis cost cialis wir preise cialis 5 mg cialis cost cialis canada order generic cialis online
buy cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 01:55 ب.ظ

Kudos. I enjoy this.
cialis dose 30mg buying cialis in colombia viagra or cialis cialis generico in farmacia acquisto online cialis only now cialis for sale in us callus cialis generico en mexico buy generic cialis non 5 mg cialis generici
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 01:56 ق.ظ

You actually expressed it really well.
comprar cialis 10 espa241a cialis price in bangalore buy cialis sample pack generic cialis pro cialis generico milano effetti del cialis cialis bula buy cialis online cheapest purchasing cialis on the internet cialis sicuro in linea
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 02:36 ب.ظ

Information very well utilized.!
buy generic cialis generic cialis in vietnam when will generic cialis be available cialis 5 mg buy the best choice cialis woman where cheapest cialis cialis vs viagra cialis 100mg suppliers cialis generico online 40 mg cialis what if i take
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 02:50 ق.ظ

Wonderful data. Thank you.
tadalafil 20 mg cialis without a doctor's prescription dose size of cialis buy name brand cialis on line cialis prezzo di mercato wow cialis 20 cialis 5 mg buy 5 mg cialis pharmacie en ligne prezzo cialis a buon mercato cialis for bph
buy cialis cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:30 ب.ظ

You actually expressed it adequately!
buy cheap cialis in uk cialis dosage recommendations we choice cialis uk cialis patentablauf in deutschland cialis flussig generic for cialis cialis arginine interactio buy cialis online generic cialis at the pharmacy miglior cialis generico
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:25 ق.ظ

You have made your point!
compare prices cialis uk cialis great britain safe site to buy cialis online cialis online tarif cialis france viagra cialis levitra preis cialis 20mg schweiz click now buy cialis brand walgreens price for cialis tadalafil 5mg
buy tadalafil pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:54 ق.ظ

You actually suggested it superbly.
cialis generic availability we choice free trial of cialis cialis daily new zealand cialis purchasing cialis prices in england cialis e hiv viagra vs cialis cialis super kamagra cialis in sconto viagra cialis levitra
levitra 20 mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:23 ب.ظ

You definitely made the point.
buy levitra buy levitra 10mg cheap 20mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20mg levitra online levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra buy generic levitra levitra 10 mg kopen
buy cialis with no prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 09:53 ق.ظ

Good stuff. Thank you!
cialis reviews cialis generico generic cialis pill online only best offers 100mg cialis low dose cialis blood pressure buy cialis online legal cialis name brand cheap cialis 20 mg cialis sale online achat cialis en itali
Buy generic cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 05:58 ق.ظ

Wow tons of valuable facts.
price cialis per pill we recommend cialis best buy overnight cialis tadalafil cialis soft tabs for sale purchase once a day cialis how to purchase cialis on line if a woman takes a mans cialis how to purchase cialis on line cialis dosage cuanto cuesta cialis yaho
Cialis 20 mg
شنبه 7 مهر 1397 04:48 ق.ظ

Regards, A lot of knowledge!

sialis buy cialis cialis ahumada non 5 mg cialis generici cialis savings card cialis for sale in europa prezzo di cialis in bulgaria cialis daily venta cialis en espaa only now cialis 20 mg
online canadian discount pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 07:43 ب.ظ

Thanks a lot. Valuable information.
canadian pharmacies online prescriptions canadian drug store trusted pharmacy canada scam canadian medications the best canadian online pharmacies canadian drugs pharmacy canada best northwest pharmacy canada drugs for sale online canada medication cost
http://cialisvbuy.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:01 ب.ظ

You said it very well.!
cialis kaufen bankberweisung cialis coupon cialis wir preise tadalafilo order generic cialis online cialis 5 effetti collaterali cialis 5mg cialis arginine interactio trusted tabled cialis softabs 40 mg cialis what if i take
cialisyoues.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:01 ب.ظ

Beneficial advice. Many thanks.
cialis 5 mg funziona generic cialis tadalafil cialis 5mg cialis tablets australia cialis tablets best generic drugs cialis cialis 5 mg para diabeticos buying cialis in colombia price cialis wal mart pharmacy safe site to buy cialis online
http://viagraessale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:03 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
low dose cialis blood pressure look here cialis order on line buy cialis cheap 10 mg low dose cialis blood pressure tadalafil sialis buy cheap cialis in uk generic cialis soft gels free cialis cialis wir preise
Buy generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:49 ق.ظ

You actually suggested that effectively!
best place to buy viagra sildenafil tablets online viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra buy viagra south africa online generic viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra buy viagra uk sildenafil viagra uk prescription buying viagra in china sildenafil or viagra
Cialis canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:01 ب.ظ

Awesome info, Thanks a lot!
buy generic cialis buy cheap cialis in uk generic cialis cialis kaufen click here take cialis viagra vs cialis enter site natural cialis cialis en 24 hora cialis dosage amounts cialis free trial
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:03 ق.ظ

Kudos, Wonderful stuff!
cialis name brand cheap online cialis we choice cialis uk cialis online deutschland fast cialis online does cialis cause gout ou trouver cialis sur le net cialis generico online we choice cialis uk how to purchase cialis on line
viagraessale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:14 ب.ظ

Helpful stuff. Kudos.
ou acheter du cialis pas cher cialis cost buy cialis online legal cialis online nederland cialis pills buy cheap cialis in uk precios cialis peru cialis dose 30mg cialis for sale in europa opinioni cialis generico
buy cheap generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:11 ق.ظ

Thank you. Very good stuff!
viagra where to buy online pharmacy order buying viagra online from canada viagra no presc purchase viagra tadalafil buy without prescription online how can i buy viagra without seeing a doctor price on viagra order viagra without prescription
cialisonla.com
دوشنبه 22 مرداد 1397 04:22 ب.ظ

Thanks, Valuable stuff!
enter site natural cialis i recommend cialis generico cialis 100 mg 30 tablet cialis herbs buy cialis uk no prescription online cialis price cialis best we choice cialis uk cialis flussig cialis super kamagra
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:58 ق.ظ

Truly plenty of superb tips!
comprar cialis 10 espa241a cialis 5mg comprar cialis 10 espa241a cialis pills cialis alternative chinese cialis 50 mg cialis en mexico precio india cialis 100mg cost effetti del cialis trusted tabled cialis softabs
Online viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:42 ق.ظ

Wow many of great tips.
how much is viagra buy viagra online safely pharmacy order online safe place to buy viagra online uk safest place to buy viagra online is it legal to buy viagra online from canada where to buy viagra cheap getting viagra buy female viagra online how can i buy viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30